تبلیغات
كلبه تخصصی رنگ ومش عسلك
كلبه تخصصی رنگ ومش عسلك
انتخاب عسلك توسط شماانگیزه ای شدبرای خدمتی بهتر.مهمتراین است كه درخدمت شماهستیم ومی كوشیم بهترین باشیم برای بهترین ها
به اطلاع علاقمندان وآرایشگران عزیز به خصوص دوستان گلم در شهرستان می رساند رزرو کلاسهای فوق تخصصی برای ماه های محرم وصفر از هم اکنون آغاز شد این کلاسها به صورت 5 روزه همراه با صبحانه ونهار و  به صورت خصوصی وباظرفیت محدود می باشد برای اطلاعات بیشتر با شماره 09128116856- 02166002555


سه سال پشتیبانی آموزش
طبقه بندی: آموزشهای تخصصی رنگ ومش، 
برچسب ها: سایه چشم، آموزشهای تخصصی رنگ ومش، گریم، آموزش آرایش، آرایش گونه، آرایش چشم، آرایش لبها،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 10 آبان 1392 توسط لیلا سیار | نظرات()

شما بر طبق مدل لب هایتان، سن و روز یا شب باید رنگ رژ لب را مشخص کنید.

رژ لب

قوانین رژ لب بر اساس مدل لب، سن و روز یا شبادامه مطلب
برچسب ها: قوانین رژ لب بر اساس مدل لب، قوانین رژ لب بر اساس مدل لب وسن و روز یا شب، قوانین رژ لب، سن و روز یا شب، رژ لب، رنگ رژ لب، انتخاب رنگ رژلب،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 خرداد 1394 توسط لیلا سیار | نظرات()


ﺭﻭﺵ ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ :
۲ﻗﺎﺷﺸﻖ ﺍﺯ ﮔﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﮔﺮﻡ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۱۰ - ۱۵
ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﮔﺮﻡ ﺑﻤﺎﻧﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺧﻨﮏ ﺷﻮﺩ ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺻﺎﻓﯽ
ﺭﺩ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﺦ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻭﺩﺭ ﻓﺮﯾﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺧﺸﮏ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺍﺯ ﮔﯿﺎﻩ ﮔﻞ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ،ﺟﻌﻔﺮﯼ ،ﻧﻌﻨﺎﻉ ،ﻭﯾﺎ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﮔﯿﺎﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﮐﻨﯿﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﯿﻦ ﻭ ﭼﺮﻭﮎ ، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﺯ ﭼﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﻭ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ
ﺣﺎﻭﯼ
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺁﻧﺘﯽ ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
.
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻟﯿﻤﻮ ﺑﻪ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﺍﺯﺷﺮ ﻟﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﻩ
ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﺭﺍﺣﺖ ﺷﻮﯾﺪ ﻭﭘﻮﺳﺘﯽ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺗﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻓﻮﺍﯾﺪ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﺦ ﺍﺯ ۵ ﻧﻮﻉ ﮔﯿﺎﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻡ ﮐﺮﺩﻥ
ﺩﺭ
ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﻭﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﺦ ﺭﻭﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ . ﻫﺮ ﺩﻭﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻧﻮﻉ ﮐﯿﺎﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﺑﺎ ﻋﻮﺽ
ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻮﻉ ﮔﯿﺎﻩ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺹ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﮔﯿﺎﻩ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﺗﺮ ﻭ
ﺟﻮﺍﻥ ﺗﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯼ ﺧﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﻏﻦ ﺩﯾﮕﺮ
‏( ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺎﺩﺍﻡ ، ﺭﻭﻏﻦ ﺁﻭﮐﺎﺩﻭ، ﺭﻭﻏﻦ ﮐﻨﺠﺪ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﮔﻨﺪﻡ ‏) ﺑﻪ ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻭ ﯾﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤﺎﺩ . ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﯾﺦ ﭘﺎﮎ
ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﯾﺦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﻧﺮﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﺑﺎﻋﺚ ﺻﺎﻑ
ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﯾﺦ ؟
ﺭﻭﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﮔﺮﺩﻥ ﻗﻄﻪ ﯾﺦ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺎﺳﺎﮊﺭﻭﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﻭﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﺑﮑﺸﯿﺪ
ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﯾﺮ ﮔﻬﺎﯼ ﺭﯾﺰ ﺯﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎﻥ
ﺁﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪﻭﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﯾﺦ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻭﺍﻃﺮﺍﻑ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻭﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ .
ﺁﯾﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﺦ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﻢ ؟
ﺧﯿﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯿﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﺩ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺦ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ
ﺑﺮﺩ .
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯﯾﮏ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ
برچسب ها: ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﺦ ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟، جوانسازی پوست، آبرسانی پوست صورت،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 15 خرداد 1394 توسط لیلا سیار | نظرات()
(تعداد کل صفحات:118)      1   2   3   4   5   6   7   ...  

درباره وبلاگ
شما می توانید سوالات خود را در زمینه آرایشگری در این وبلاگ بپرسید. برای شركت در كلاس های خصوصی ونیز انجام خدمات آرایشی با شماره زیر تماس بگیرید:66002555-09128116856 آدرس :تهران- خیابان آزادی -بلوار استاد معین - خیابان طوس بعد از21متری جی ابتدای كوچه بشارت پلاك 6
» پست الکترونیک
» تماس با مدیر
» RSS
» ATOM
موضوعات
مطالب اخیر
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
نظر سنجی
» دوست داری مطالب درچه زمینه ای باشد؟پیوند های روزانه
صفحات جانبی
ابر برچسب ها
آرایشگاه درغرب شناخت رنگ مو از روی ژورنال آرایشگاه خوب در غرب تهران آرایشگاه زنانه واقع در غرب مش و لایت های 2011 ژورنال شناسی آرایشگاه زنانه در تهرانسر زیبایی مد2012 آرایشگاه زنانه درغرب تهران آرایشگاه زنانه واقع در تهرانسر شرقی تركیب رنگهای حرفه ای آرایشگاه زنانه درغرب آرایشگاه در تهران تغییرات مش در مش معرفی محصولات حرفه ای معجزه گر در امر كار بامواد بادمجانی یك آرایشگاه زنانه خوب در تهرانسر آرایشگاه زنانه واقع در تهران كراتین درمانی یك آرایشگاه زنانه خوب در تهران آرایشگاه زنانه خوب در تهرانسر آرایشگاه زنانه واقع در تهرانسر شرابی رنگ موسال آرایشگاه زنانه خوب در غرب تهران مورب آرایشگاه زنانه در تهران روش های مختلف مش تكه ای به صورت افقی آرایشگاه در تهرانسر آلبوم شناسی رنگ (شناخت رنگ مو از روی ژورنال) آرایشگاه برای رنگ ومش آرایشگاه واقع در تهران كاتالوگ خوانی یك آرایشگاه زنانه خوب درغرب تهران آرایشگاه درتهرانسر شرقی آرایشگاه زنانه واقع درغرب تهران آرایشگاه واقع درغرب تهران آرایشگاه زنانه خوب درتهران ترمیم مش ودكلره آرایشگاه زنانه در تهرانسرشرقی عمودی آرایشگاه زنانه درتهرانسر شرقی آرایشگاه خوب در تهران آرایشگاه واقع درغرب آلبوم شناسی رنگ ویتامینه های فوق قوی برای احیا موهای سوخته آرایشگاه در غرب تهران آرایشگاه واقع در تهرانسر تكنیك های رنگ دومرحله ای
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :